Khang Ninh

Chào bạn,

Tôi là Nguyễn Khang Ninh, còn bạn?

Chúng ta giống nhau, vì chúng ta đều là những sự sống và có nhiệm vụ chung là sống hạnh phúc.

Website này là “cơ thể” của tôi trên Internet, cũng có chức năng như cơ thể bằng xương thịt: đều là phương tiện để tôi kết nối với bạn và thế giới xung quanh chúng ta.

Nhờ đó tôi hiểu rõ hơn về sự sống và tình yêu cuộc sống, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ sống hạnh phúc.

Tôi rất vui khi đón bạn ghé thăm!

— Khang Ninh